Naša Brownie absolvovala FSD

Farbiarske skúšky duričov vo Švábeniciach (CZ) dňa 03.09.2023
04/09/2023
Farbiarske skúšky duričov vo Švábeniciach (CZ) dňa 03.09.2023 úspešne absolvovala naša Brownie Little Carpathians v I. cene s počtom 166 bodov so svojim vodičom Kamilom Šulkom.
 
Ďakujeme za milé stretnutia na poľovníckej chate Lovu Zdar a našim priateľom za podporu.